ติดต่อใช้บริการงานหอนาฬิกา และ ซ่อมนาฬิกาโบราณ

ด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปี ให้บริการถึง รุ่นที่ 3

ติดต่อเรื่องงานนาฬิกาขนาดใหญ่

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลแล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ.

เฮ้าส์ ออฟ คล็อก
คล็อกทาวเวอร์ ไทยแลนด์
คล็อกทาวเวอร์ เอเชีย
โปรเจค คล็อก เอเชีย

โทรศัพท์          :     092-967-3858, +66929673858 (Foreigner) l Line id : pj12
อีเมล์               :     projectclock.asia@gmail.com , houseofclock.x@gmail.com 
เว็บไซต์           :     http://projectclockasia.com (English Version) http://projectclockasia.com/th (ภาษาไทย)