Tuesday, 13 October 2020 05:52

เกี่ยวกับเรา

Written by
Rate this item
(0 votes)

           Project Clock Asia ผ่านงานนาฬิกาขนาดใหญ่และนาฬิการะบบซินโครไนซ์มากกว่า 90 ปี จำนวน 3 รุ่น และบริหารกิจการตั้งแต่ House of Clock , Clocktower Thailand และ Clocktower Asia บริการของ Project Clock Asia คือ งานสร้างหอนาฬิกา งานซ่อมหอนาฬิกา ที่ปรึกษางานหอนาฬิกา จำหน่ายเครื่องหอนาฬิกา และให้บริการตรวจสอบดูแลหอนาฬิกา วางระบบนาฬิการะบบซินโครไนซ์ นาฬิกาอาคาร นาฬิกาขนาดใหญ่ทั่วประเทศ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน

49138002 381636222403390 5987258700673318912 n

          ผลงานงานหอนาฬิกา งานซ่อมแซม งานที่ปรึกษา ของ Project Clock Asia มีดังนี้

 • ซ่อมบำรุงเครื่องนาฬิกาอาคารขนาดใหญ่พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน จ.กรุงเทพฯ
 • งานร่วมออกแบบนาฬิกาผนังขนาดใหญ่กับ บริษัท สตีเว่น เจ ลีช โครงการมาสเตอร์พีซ แสนสิริ
 • ติดตั้งเครื่องหอนาฬิกาวงเวียนบางจะกระ จ.ระนอง
 • ที่ปรึกษาติดตั้งเครื่องหอนาฬิกาเวียงจันทร์ ประเทศลาว
 • ที่ปรึกษาซ่อมบำรุงนาฬิการะบบซินโครไนซ์ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (LK03) จ.กรุงเทพฯ
 • ติดตั้งเครื่องหอนาฬิกาวงเวียนม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
 • ซ่อมบำรุงนาฬิกาอาคารขนาดใหญ่อาคารไทม์สแควส์ สุขุมวิท จ.กรุงเทพฯ
 • ติดตั้งเครื่องหอนาฬิกาไพร์มลอนดอน อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
 • ที่ปรึกษาซ่อมบำรุงหอนาฬิกาอาคารมหาวิทยาลัยบูรพา จ.สระแก้ว
 • ติดตั้งเครื่องนาฬิกาอาคารภายในอาคารเอ็มไพร์เสตรททาวเวอร์ จ.กรุงเทพฯ
 • ติดตั้งเครื่องหอนาฬิกาสถานีรถไฟ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
 • ติดตั้งเครื่องหอนาฬิกากองพันทหารปืนใหญ่ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา
 • ซ่อมบำรุงเครื่องนาฬิกากองบัญชาการทหารสูงสุด จ.กรุงเทพฯ
 • ติดตั้งเครื่องหอนาฬิกาวงเวียนแยกวัดเกาะ จ.เพชรบุรี
 • ที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงหอนาฬิกาแยกวัดธ่อเจริญธรรม จ.เพชรบุรี
 • ที่ปรึกษาโครงการติดตั้งนาฬิการะบบซินโครไนซ์โรงเรียนเขมสิริอนุสรณ์ จ.กรุงเทพฯ
 • ที่ปรึกษาโครงการสร้างหอนาฬิกาวงเวียนบางกรวย จ.นนทบุรี
 • ติดตั้งเครื่องนาฬิกาอาคารโรงเรียนวัดไตรมิตร เยาวราช จ.กรุงเทพฯ
 • ที่ปรึกษาซ่อมบำรุงนาฬิการะบบซินโครไนซ์ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (LK04) จ.กรุงเทพฯ
 • ซ่อมบำรุงนาฬิกาอาคารขนาดใหญ่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จ.กรุงเทพฯ
 • ซ่อมบำรุงนาฬิกาอาคารขนาดใหญ่ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก จ.กรุงเทพฯ
 • ที่ปรึกษาซ่อมบำรุงหอนาฬิกาวัดโชติทายการาม จ.ราชบุรี
 • ที่ปรึกษาการติตดตั้งนาฬิกาอาคารขนาดใหญ่อาคาร QMP ประเทศบังคลาเทศ
 • ที่ปรึกษาการติดตั้งนาฬิกาดอกไม้อุทยานประวัติศาสตร์บึงพระราม จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ติดตั้งเครื่องหอนาฬิการะบบ ออโตเมตรอน จ.แม่ฮ่องสอน
 • ซ่อมบำรุงนาฬิกาอาคารขนาดใหญ่มหาวิทยาลัยเซนจอห์น จ.กรุงเทพฯ
 • ติดตั้งเครื่องนาฬิกาอาคารโรงเรียนนานาชาติแอสคอต จ.กรุงเทพฯ
 • ติดตั้งเครื่องนาฬิกาอาคารภายในห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์บางรัก จ.กรุงเทพฯ
 • ติดตั้งเครื่องหอนาฬิกาสวนสาธารณะ จ.ตราด
 • ซ่อมบำรุงนาฬิกาอาคารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ.กรุงเทพฯ
 • ติดตั้งเครื่องหอนาฬิกาวงเวียน จ.สตูล จำนวน 2 หอ
 • สร้างเครื่องนาฬิกาและติดตั้ง Lego Land Newyork , USA

สรุป งานเกี่ยวกับนาฬิกาขนาดใหญ่และนาฬิการะบบซินโครไนซ์นั้น นอกจากติดตั้งแล้ว ควรให้ความสำคัญในเรื่องของการซ่อมบำรุง เพราะจากประสบการณ์การทำงานของ Project Clock Asia สามารถบ่งชี้ได้ว่า การสร้างหรือการติดตั้งเครื่องนาฬิกาขนาดใหญ่หรือนาฬิการะบบซินโครไนซ์ มักไร้การดูแลจากเจ้าของพื้นที่ ผู้จำหน่าย หรือผู้รับจ้างติดตั้ง จึงทำให้เกิดผลเสียหายในระบบการทำงานในระยะยาว บางครั้งไม่สามารถแก้ไขซ่อมแซมได้เนื่องจากการเสียหายขั้นรุนแรงสาเหตุเพราะไม่ได้รับการตรวจสอบบำรุงรักษาตามรอบการใช้งาน

ซึ่ง Project Clock Asia ที่นำเข้าเครื่องนาฬิกามาจำหน่ายในประเทศไทย ไม่สามารถซ่อมบำรุงหลังจากการขายได้ บางกรณีเครื่องนาฬิกาที่นำเข้ามายี่ห้อต่างๆ ไม่มีการสนับสนุนอะไหล่ในระยะยาว เพราะต้องการให้ลูกค้าเปลี่ยนเครื่องใหม่ บริษัทฯไทยที่นำเข้าเครื่องมาจำหน่ายจึงไม่สามารถให้บริการหลังการขายโดยการซ่อมแซมหลังหมดประกันเครื่องได้

และยี่ห้อต่างๆที่คนไทยรู้จักเช่น SEIKO , BODET , JUNDES , WESTERSTRAND , MOBATime ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องประเภทเครื่องหอนาฬิกาสำเร็จรูป วัสดุในการผลิตจึงไม่คงทนแข็งแรงเพราะมีอะไหล่ที่ผลิตจากพลาสติกเป็นส่วนประกอบของเครื่องจึงทำให้ชำรุดได้ง่ายหากนำมาใช้งานในสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และยังมีอีกหลายผู้ประกอบการทั่วโลกที่เป็นผู้ผลิตเครื่องนาฬิการะบบ Custom Made สามารถผลิตได้ตามจุดประสงค์การใช้งานของแต่ละประเทศ และสามารถเลือกวัสดุในการผลิต และออฟชั่นต่างๆ ที่จำเป็นและไม่จำเป็นได้ รวมถึงมีการสนับสนุนอะไหล่ตลอดการใช้งาน

สำหรับนาฬิการะบบซินโครไนซ์ที่นิยมใช้งานในประเทศไทย คือ SEIKO , BODET และ MOBATime คุณสมบัตของแต่ละยี่ห้อนั้น มีศักยภาพไม่ต่างกันมากนัก แล้วแต่งบประมาณของลูกค้าว่าเหมาะสมกับยี่ห้อไหน แต่ปัญหาหลักของนาฬิการะบบซินโครไนซ์คือ ผู้จำหน่ายเครื่อง กับผู้ติดตั้งระบบ มักจะไม่ใช้เป็นผู้ให้บริการจากที่เดียวกัน การวางระบบซินโครไนซ์ที่ติดตั้งไปยังจุดต่างๆ มีความสำคัญมากกว่าเครื่องนาฬิกายี่ห้อดีหรือไม่ดี เพราะหากผู้ติดตั้งเลือกใช้สายสัญญานผิดประเภท หรือไม่มีการคำนวนระยะในการติดตั้งที่ถูกต้อง จะมีผลต่อสัญญานหรืออาจต้องรื้อทั้งระบบเพื่อวางระบบใหม่ทั้งหมด จึงเป็นเรื่องสำคัญในการพิจารณาอย่างที่สุด

Read 522 times Last modified on Tuesday, 13 October 2020 15:18

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.