Tuesday, 13 October 2020 08:38

ระบบเครื่องหอนาฬิกา (Clock Tower System)

Written by
Rate this item
(0 votes)

ระบบเครื่องหอนาฬิกา (Clock Tower System)

รูปแบบและคุณสมบัติสากลเครื่องหอนาฬิกาสำหรับติดตั้งหอนาฬิกา

 

1. ความต้องการทั่วไป

ระบบเครื่องหอนาฬิกา ภายในโครงการหอนาฬิกาเพื่อให้ได้มีเวลาที่ถูกต้องเหมือนกันทั้งโครงการ ระบบจะประกอบด้วย นาฬิกาชุดควบคุม หรือ Master Clock, นาฬิกาชุดขับเคลื่อน หรือ Slave Clocks และ ตัวรับสัญญาณเวลา (Time Signal Receiver) โดยเวลาที่ใช้ในโครงการเป็นเวลาที่เป็นมาตรฐานสากลที่เรียกว่า UTC (Universal Time Coordinated)

ซึ่งได้รับจากดาวเทียมผ่าน Time Signal Receiver  โดยได้ออกแบบระบบกระจายเวลาเป็นระบบแยกแต่ละด้านผ่าน Master Clock โดยสัญญาณเวลาที่ส่งไปนั้นอนุญาตให้ใช้เป็นสัญญาณ Time Information Self Setting หรือให้ใช้สัญญาณ IMPULSE ในการส่งสัญญาณ สัญญาณเวลาที่ส่งออกไปสู่ Slave Clock สามารถ

นําไปควบคุมเวลาการใช้งานของอุปกรณ์อื่นได้ เช่น เสียงกริ่ง เสียงดนตรีบอกเวลา

อุปกรณ์การตั้งเวลาและการควบคุมของ นาฬิกาชุดควบคุม รวมถึงชุดขับเคลื่อนเข็ม จำนวน 4 ชุด (ชุดควบคุม Master Clock , ชุดขับเข็ม Slave Clock , ฟังก์ชั่นแสงอิลลูมิเนชั่น Illumination Section และฟังก์ชั่นระบบเสียง Chime Section) *ระบบเสียงและแสงไม่ได้อยู่ในอุปกรณ์ส่วนควบ ต้องสั่งซื้อเพิ่มแยกต่างหาก*

2. ความต้องการทางด้านเทคนิค

2.1 Master Clock

-  Master Clock ให้ รับเวลาผ่านตัวรับสัญญาณเวลา (Time Signal Receiver) ตามตําแหน่งของโครงการผ่านสัญญาณเวลาจากดาวเทียมเพื่อกําหนดเวลามาตรฐานที่ถูกต้อง มีการใช้เทคโนโลยีไมโครโพรเซสเซอร์ ในการสั่งการชุดควบคุม

-  Master Clock จะต้องเป็นตัวควบคุมเวลาของทั้งโครงการ โดยจะควบคุมให้ Slave Clock ตามจุดต่างๆ มีเวลาเดียวกับ Master Clock

-  Master Clock จะต้องมี Battery หรือ UPS แบบ Rechargeable เพื่อทําการ Back-Up ระบบเวลาให้ Master Clock สามารถรักษาเวลาต่อไปได้ในขณะเกิดไฟฟ้าดับ เมื่อไฟฟ้าเข้าสู่ภาวะปกติ Master Clock

จะส่งสัญญาณไปยัง Slave Clocks เพื่อทําการปรับเวลาให้เป็นเวลาเดียวกับ Master Clock อีกครั้ง

- ในกรณีสายสัญญาณหลุดจาก Slave Clock และมีการเชื่อมต่อกลับสัญญาณเวลาจะสั่งให้ปรับเป็นเวลา

ล่าสุดโดยอัตโนมัติ (Self-Setting) สามารถใช้การส่งสัญญาณเป็นระบบ Impulse Signal

คุณสมบัติทางเทคนิค

- ความเที่ยงตรงของชุดควบคุม :

ความคลาดเคลื่อนระยะรอบเดือน ≤±6 วินาที, ความคลาดเคลื่อนระยะรอบวัน ≤±0.4 วินาที (25 องศาเซลเซียส)

- สามารถทำงานภายใต้สภาวะอากาศ : ลบ 10 องศาเซลเซียส ถึง 55 องศาเซลเซียส ในสภาพการทำงานภายในร่ม และ ลบ 50 องศาเซลเซียส ถึง 65 องศาเซลเซียส ในสภาพการทำงานภายนอกอาคารหรือกลางแจ้ง

- ระบบซินโครไนซ์ของหอนาฬิกา อยู่ที่อัตรา : ±15 วินาที และสามารถตั้งระบบของเวลาได้เองโดยไม่ต้องใช้ระบบซินโครไนซ

- ความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิ : ความเที่ยงตรงของเวลาจะคลาดเคลื่อนเมื่ออุณหภูมิคลาดเคลื่อนที่ 0.1 วินาที / องศาเซลเซียส ต่อ เดือน

- กำลังไฟ : AC220V±22V, 50HZ.

2.2 Slave Clock

นาฬิกาชุดขับเคลื่อน หรือ Slave Clocks ต้องมีการทำงานบอกเวลาที่เที่ยงตรงสูง วัสดุในการผลิตควรเป็นโลหะที่มีคุณภาพสูง แรงบิดสูง เสียงรบกวนน้อย และทนต่อสภาพอากาศ (Weather Proof) ภายในเครื่องควรมีการใส่สารหล่อลื่นชุดเฟืองพิเศษสำหรับเครื่องชุดขับเคลื่อน หรือ Slave Clock

ควรมีระบบป้องกันน้ำมันหล่อลื่นรั่วไหลออกจากเครื่องในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน คุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศที่เย็นจัด ร้อนจัด หรือในสภาวะอากาศที่เลวร้าย และเหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทย เครื่องควรถูกผลิตมาเพื่อรองรับขนาดเข็มนาฬิกาตั้งแต่ 60 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร

สามารถติดตั้งในระบบเข็มเปลือยได้ (ไม่มีกระจกป้องกันลม) หรือติดตั้งแบบมีระบบกระจกป้องกันได้ เครื่องต้องสามารถทนทานแรงลมระดับไต้ฝุ่นได้หากไม่มีระบบป้องกันลม

Read 468 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.