Monday, 28 March 2022 07:30

HOC

Written by
Rate this item
(0 votes)

ระบบเครื่องนาฬิกา ภายในโครงการหอนาฬิกา นาฬิกาอาคาร นาฬิกาดอกไม้ เพื่อให้ได้มีเวลาที่ถูกต้องเหมือนกันทั้งโครงการ ระบบจะประกอบด้วย นาฬิกาชุดควบคุม หรือ Controller  Clock, นาฬิกาชุดขับเคลื่อน หรือ Slave Clock และ ตัวรับสัญญาณเวลา GPS (Time Signal Receiver) โดยเวลาที่ใช้ในโครงการเป็นเวลาที่เป็นมาตรฐานสากลที่เรียกว่า UTC (Universal Time Coordinated) และ Local Time คือ GMT +7

ซึ่งได้รับสัญญาณจากดาวเทียม (GPS) ผ่าน Time Signal Receiver  โดยได้ออกแบบระบบกระจายเวลาเป็นระบบแยกแต่ละด้านผ่าน Controller Clock โดยสัญญาณเวลาที่ส่งไปนั้นอนุญาตให้ใช้เป็นสัญญาณ Time Information Self Setting หรือให้ใช้สัญญาณ IMPULSE หรือให้ใช้สัญญาณ NTP - Network Time Protocal และแต่ตามที่ลูกค้าเลือกรูปแบบในการสั่งผลิต ในการส่งสัญญาณ สัญญาณเวลาที่ส่งออกไปสู่ Slave Clock สามารถนําไปควบคุมเวลาการใช้งานของอุปกรณ์อื่นได้ เช่น เสียงกริ่ง เสียงดนตรีบอกเวลา และอื่นๆ

อุปกรณ์การตั้งเวลาและการควบคุมของ นาฬิกาชุดควบคุม รวมถึงชุดขับเคลื่อนเข็ม จำนวน 1-4 ชุด (ชุดควบคุม Controllrer Clock , ชุดขับเข็ม Slave Clock , ฟังก์ชั่นแสงอิลลูมิเนชั่น Illumination Section และฟังก์ชั่นระบบเสียง Chime Section รวมถึงระบบกลไกขับเคลื่อนอุปกรณ์เสริมต่างๆ Automaton หรือเรียกอีกอย่างว่า Mechanic) 

Controller Clock เ็นการผลิตในรูปแบบพิเศษ ตามโครงสร้างของตัวอาคาร หรือตามแบบที่ลูกค้านำเสนอเพื่อให้ทางวิศวกรของเราออกแบบระบบเครื่องนาฬิกาเพื่อให้รองรับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตามขนาดของหน้าปัดนาฬิกา เช่น เครื่องที่ใช้ควบคุมหน้าปัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร จนกระทั่งมากกว่า 3 เมตร ขึ้นไป และเป็นนาฬิกาประเภทหอนนาฬิกา นาฬิกาอาคาร หรือนาฬิกาดอกไม้ โดยการผลิตเครื่องของเรานั้นเลือกใช้วัสดุที่ทนทานต่อสภาพอากาศของประเทศไทย และทำการผลิตที่โรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมาตรฐาน CE และ UL

     1.1. ข้อมูลด้านเทคนิคด้านเทคนิค

Controller Clock

Controller Clock ให้ รับเวลาผ่านตัวรับสัญญาณเวลา GPS (Time Signal Receiver) ตามตําแหน่งของโครงการผ่านสัญญาณเวลาจากดาวเทียม เพื่อกําหนดเวลามาตรฐานที่ถูกต้อง มีการใช้เทคโนโลยีไมโครโพรเซสเซอร์ ในการสั่งการชุดควบคุม Controller Clock จะต้องเป็นตัวควบคุมเวลาของทั้งโครงการ โดยจะควบคุมให้ Slave Clock ตามจุดต่างๆ มีเวลาเดียวกับ Controller Clock โดยการส่งสัญญาณแบบ Impuls หรือ NTP - Network Time Protocal ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าต้องการ Controller Clock ให้ทำงานรูปแบบใด

Controller Clock จะต้องมีแบตเตอรี่ภายนอก หรือ UPS แบบ Rechargeable เพื่อทําการสำรองไฟฟ้าให้กับ Controller Clock เพื่อสามารถรักษาเวลาต่อไปได้ในขณะเกิดไฟฟ้าดับ เมื่อไฟฟ้าเข้าสู่ภาวะปกติ Controller Clock จะส่งสัญญาณไปยัง Slave Clock เพื่อทําการปรับเวลาให้เป็นเวลาเดียวกับ Controller Clock อีกครั้ง

ในกรณีสายสัญญาณหลุดจาก Slave Clock และมีการเชื่อมต่อกลับสัญญาณเวลาจะสั่งให้ปรับเป็นเวลา ล่าสุดโดยอัตโนมัติ (Self-Setting) สามารถใช้การส่งสัญญาณเป็นระบบ Impulse Signal หรือ NTP - Network Time Protocol

คุณสมบัติทางเทคนิค

- การส่งสัญญาณ Impuls การขับเคลื่อ : เป็นระบบ MI หรือ Minute Impulse คือการส่งสัญญาณในการขยับเข็มนาฬิกาทุก 1 นาที
- รีเซ็ตนาฬิกาโดยอัตโนมัติหลังจากไฟฟ้าดับ (รีเซ็ตด้วยความเร็วที่ 6X)
- รีเซ็ตนาฬิกาสำหรับเวลาออมแสงโดยอัตโนมัติ ระบบ Day Light Saving Time หรือ DST (ถ้าจำเป็น)
- ใช้ระบบฐานเวลาควอตซ์ที่แม่นยำ
- อินเทอร์เฟซ GPS เสริมเพื่อความแม่นยำในการจับเวลาสูงสุด
- สำรองแบตเตอรี่ 10 ปีสำหรับฐานเวลา
- สำหรับการใช้งานในร่มหรือกลางแจ้ง - มาตรฐานการป้องกัน IP65
- มาตรฐานอุปกรณ์บอกเวลาและบันทึก ETL listed to UL 863 Standard for Time-Indicating and -Recording Appliances
- กำลังไฟฟ้าเข้า : 115VAC/50 หรือ 60Hz/1A หรือ 230VAC/50 หรือ 60Hz/0.5A (ค่าที่ตั้งไว้จากโรงงาน)
- สัญญาณนาฬิกาส่งออก :  24VAC ระบบ Minute Impulse รองรับการเชื่อมต่อได้ไม่เกิน จำนวน 4 เรือน                                 :  24DC ระบบ Revese Impulse รองรับการเชื่อมต่อได้ไม่เกิน จำนวน 20 เรือน                                         :  24 VAC ระบบ Sweep Second Line (ใช้พลังงานแบบต่อเนื่อง) รองรับการเชื่อต่อได้ไม่เกิน จำนวน 2 เรือน
- 24VAC Hour Strike (เอาต์พุตพัลส์ที่กำหนดค่าได้)
- การเชื่อมต่อ : RS-232 port, RS-485 port

Slave Clock

นาฬิกาชุดขับเคลื่อน หรือ Slave Clock ต้องมีการทำงานบอกเวลาที่เที่ยงตรงสูง วัสดุในการผลิตควรเป็นโลหะที่มีคุณภาพสูง แรงบิดสูง เสียงรบกวนน้อย และทนต่อสภาพอากาศ (Weather Proof) ภายในเครื่องควรมีการใส่สารหล่อลื่นชุดเฟืองพิเศษสำหรับเครื่องชุดขับเคลื่อน หรือ Slave Clock ควรมีระบบป้องกันน้ำมันหล่อลื่นรั่วไหลออกจากเครื่องในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน คุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศที่เย็นจัด ร้อนจัด หรือในสภาวะอากาศที่เลวร้าย และเหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทย เครื่องควรถูกผลิตมาเพื่อรองรับขนาดเข็มนาฬิกาตั้งแต่ 60 เซนติเมตร ถึง 13 เมตร หรือมากกว่านั้น


HOC Slave Custom Made

สามารถกำหนดขนาดความยาวของแกนนาฬิกา แกนเข็มนาที แกนเข็มชั่วโมง ตามการใช้งาน (Custom Made) เนื่องจากการติดตั้งในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดต่างๆ เราสามารถออกแบบได้ตามสภาพพื้นที่ในการติดตั้งเครื่อง Slave Clock ในโครงการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ  โดยรองรับการผลิตแบบ Custom Made ได้ตั้งแต่หน้าปัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร กระทั่งมากกว่า 3 เมตรขึ้นไป ด้วยการผลิตที่โรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมาตรฐาน CE และ UL

สามารถติดตั้งในระบบเข็มเปลือยได้ (ไม่มีกระจกป้องกันลม) หรือติดตั้งแบบมีระบบกระจกป้องกันได้ เครื่องต้องสามารถทนทานแรงลมระดับไต้ฝุ่นได้หากไม่มีระบบป้องกันลม

เราคือผู้ผลิตเครื่องนาฬิกาขนาดใหญ่ แบบทาวเวอร์ที่ครอบคลุม การเคลื่อนไหวของนาฬิกาทาวเวอร์หรือการเคลื่อนไหวของนาฬิกากลางแจ้งรองรับนาฬิกาภายในและภายนอกตั้งแต่ 12″ (30 ซม.) ถึง 40′ (12 เมตร)

ข้อมูลจำเพาะทางกลไก
-  การออกแบบเข็มนาฬิกาและตำแหน่งของนาฬิกาจะส่งผลต่อขนาดหน้าปัดสูงสุด เราสามารถช่วยเหลือด้านการออกแบบ
- *หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ*

ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า
- 24VAC - 50/60 HZ - 300 mA - 7W (เวลาทำงาน 8 วินาที/นาที)
- การทำงานของสัญญาณไดรฟ์แบบสลับนาที (โดยใช้ตัวควบคุมนาฬิกา HOC Controller Clock)

Read 289 times Last modified on Monday, 28 March 2022 07:57

More in this category: « ELECTRIC TIME

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.