Monday, 28 March 2022 07:30

HOC

ระบบเครื่องนาฬิกา ภายในโครงการหอนาฬิกา นาฬิกาอาคาร นาฬิกาดอกไม้ เพื่อให้ได้มีเวลาที่ถูกต้องเหมือนกันทั้งโครงการ ระบบจะประกอบด้วย นาฬิกาชุดควบคุม หรือ Controller  Clock, นาฬิกาชุดขับเคลื่อน หรือ Slave Clock และ ตัวรับสัญญาณเวลา GPS (Time Signal Receiver) โดยเวลาที่ใช้ในโครงการเป็นเวลาที่เป็นมาตรฐานสากลที่เรียกว่า UTC (Universal Time Coordinated) และ Local Time คือ GMT +7

ซึ่งได้รับสัญญาณจากดาวเทียม (GPS) ผ่าน Time Signal Receiver  โดยได้ออกแบบระบบกระจายเวลาเป็นระบบแยกแต่ละด้านผ่าน Controller Clock โดยสัญญาณเวลาที่ส่งไปนั้นอนุญาตให้ใช้เป็นสัญญาณ Time Information Self Setting หรือให้ใช้สัญญาณ IMPULSE หรือให้ใช้สัญญาณ NTP - Network Time Protocal และแต่ตามที่ลูกค้าเลือกรูปแบบในการสั่งผลิต ในการส่งสัญญาณ สัญญาณเวลาที่ส่งออกไปสู่ Slave Clock สามารถนําไปควบคุมเวลาการใช้งานของอุปกรณ์อื่นได้ เช่น เสียงกริ่ง เสียงดนตรีบอกเวลา และอื่นๆ

อุปกรณ์การตั้งเวลาและการควบคุมของ นาฬิกาชุดควบคุม รวมถึงชุดขับเคลื่อนเข็ม จำนวน 1-4 ชุด (ชุดควบคุม Controllrer Clock , ชุดขับเข็ม Slave Clock , ฟังก์ชั่นแสงอิลลูมิเนชั่น Illumination Section และฟังก์ชั่นระบบเสียง Chime Section รวมถึงระบบกลไกขับเคลื่อนอุปกรณ์เสริมต่างๆ Automaton หรือเรียกอีกอย่างว่า Mechanic) 

Controller Clock เ็นการผลิตในรูปแบบพิเศษ ตามโครงสร้างของตัวอาคาร หรือตามแบบที่ลูกค้านำเสนอเพื่อให้ทางวิศวกรของเราออกแบบระบบเครื่องนาฬิกาเพื่อให้รองรับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตามขนาดของหน้าปัดนาฬิกา เช่น เครื่องที่ใช้ควบคุมหน้าปัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร จนกระทั่งมากกว่า 3 เมตร ขึ้นไป และเป็นนาฬิกาประเภทหอนนาฬิกา นาฬิกาอาคาร หรือนาฬิกาดอกไม้ โดยการผลิตเครื่องของเรานั้นเลือกใช้วัสดุที่ทนทานต่อสภาพอากาศของประเทศไทย และทำการผลิตที่โรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมาตรฐาน CE และ UL

     1.1. ข้อมูลด้านเทคนิคด้านเทคนิค

Controller Clock

Controller Clock ให้ รับเวลาผ่านตัวรับสัญญาณเวลา GPS (Time Signal Receiver) ตามตําแหน่งของโครงการผ่านสัญญาณเวลาจากดาวเทียม เพื่อกําหนดเวลามาตรฐานที่ถูกต้อง มีการใช้เทคโนโลยีไมโครโพรเซสเซอร์ ในการสั่งการชุดควบคุม Controller Clock จะต้องเป็นตัวควบคุมเวลาของทั้งโครงการ โดยจะควบคุมให้ Slave Clock ตามจุดต่างๆ มีเวลาเดียวกับ Controller Clock โดยการส่งสัญญาณแบบ Impuls หรือ NTP - Network Time Protocal ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าต้องการ Controller Clock ให้ทำงานรูปแบบใด

Controller Clock จะต้องมีแบตเตอรี่ภายนอก หรือ UPS แบบ Rechargeable เพื่อทําการสำรองไฟฟ้าให้กับ Controller Clock เพื่อสามารถรักษาเวลาต่อไปได้ในขณะเกิดไฟฟ้าดับ เมื่อไฟฟ้าเข้าสู่ภาวะปกติ Controller Clock จะส่งสัญญาณไปยัง Slave Clock เพื่อทําการปรับเวลาให้เป็นเวลาเดียวกับ Controller Clock อีกครั้ง

ในกรณีสายสัญญาณหลุดจาก Slave Clock และมีการเชื่อมต่อกลับสัญญาณเวลาจะสั่งให้ปรับเป็นเวลา ล่าสุดโดยอัตโนมัติ (Self-Setting) สามารถใช้การส่งสัญญาณเป็นระบบ Impulse Signal หรือ NTP - Network Time Protocol

คุณสมบัติทางเทคนิค

- การส่งสัญญาณ Impuls การขับเคลื่อ : เป็นระบบ MI หรือ Minute Impulse คือการส่งสัญญาณในการขยับเข็มนาฬิกาทุก 1 นาที
- รีเซ็ตนาฬิกาโดยอัตโนมัติหลังจากไฟฟ้าดับ (รีเซ็ตด้วยความเร็วที่ 6X)
- รีเซ็ตนาฬิกาสำหรับเวลาออมแสงโดยอัตโนมัติ ระบบ Day Light Saving Time หรือ DST (ถ้าจำเป็น)
- ใช้ระบบฐานเวลาควอตซ์ที่แม่นยำ
- อินเทอร์เฟซ GPS เสริมเพื่อความแม่นยำในการจับเวลาสูงสุด
- สำรองแบตเตอรี่ 10 ปีสำหรับฐานเวลา
- สำหรับการใช้งานในร่มหรือกลางแจ้ง - มาตรฐานการป้องกัน IP65
- มาตรฐานอุปกรณ์บอกเวลาและบันทึก ETL listed to UL 863 Standard for Time-Indicating and -Recording Appliances
- กำลังไฟฟ้าเข้า : 115VAC/50 หรือ 60Hz/1A หรือ 230VAC/50 หรือ 60Hz/0.5A (ค่าที่ตั้งไว้จากโรงงาน)
- สัญญาณนาฬิกาส่งออก :  24VAC ระบบ Minute Impulse รองรับการเชื่อมต่อได้ไม่เกิน จำนวน 4 เรือน                                 :  24DC ระบบ Revese Impulse รองรับการเชื่อมต่อได้ไม่เกิน จำนวน 20 เรือน                                         :  24 VAC ระบบ Sweep Second Line (ใช้พลังงานแบบต่อเนื่อง) รองรับการเชื่อต่อได้ไม่เกิน จำนวน 2 เรือน
- 24VAC Hour Strike (เอาต์พุตพัลส์ที่กำหนดค่าได้)
- การเชื่อมต่อ : RS-232 port, RS-485 port

Slave Clock

นาฬิกาชุดขับเคลื่อน หรือ Slave Clock ต้องมีการทำงานบอกเวลาที่เที่ยงตรงสูง วัสดุในการผลิตควรเป็นโลหะที่มีคุณภาพสูง แรงบิดสูง เสียงรบกวนน้อย และทนต่อสภาพอากาศ (Weather Proof) ภายในเครื่องควรมีการใส่สารหล่อลื่นชุดเฟืองพิเศษสำหรับเครื่องชุดขับเคลื่อน หรือ Slave Clock ควรมีระบบป้องกันน้ำมันหล่อลื่นรั่วไหลออกจากเครื่องในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน คุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศที่เย็นจัด ร้อนจัด หรือในสภาวะอากาศที่เลวร้าย และเหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทย เครื่องควรถูกผลิตมาเพื่อรองรับขนาดเข็มนาฬิกาตั้งแต่ 60 เซนติเมตร ถึง 13 เมตร หรือมากกว่านั้น


HOC Slave Custom Made

สามารถกำหนดขนาดความยาวของแกนนาฬิกา แกนเข็มนาที แกนเข็มชั่วโมง ตามการใช้งาน (Custom Made) เนื่องจากการติดตั้งในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดต่างๆ เราสามารถออกแบบได้ตามสภาพพื้นที่ในการติดตั้งเครื่อง Slave Clock ในโครงการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ  โดยรองรับการผลิตแบบ Custom Made ได้ตั้งแต่หน้าปัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร กระทั่งมากกว่า 3 เมตรขึ้นไป ด้วยการผลิตที่โรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมาตรฐาน CE และ UL

สามารถติดตั้งในระบบเข็มเปลือยได้ (ไม่มีกระจกป้องกันลม) หรือติดตั้งแบบมีระบบกระจกป้องกันได้ เครื่องต้องสามารถทนทานแรงลมระดับไต้ฝุ่นได้หากไม่มีระบบป้องกันลม

เราคือผู้ผลิตเครื่องนาฬิกาขนาดใหญ่ แบบทาวเวอร์ที่ครอบคลุม การเคลื่อนไหวของนาฬิกาทาวเวอร์หรือการเคลื่อนไหวของนาฬิกากลางแจ้งรองรับนาฬิกาภายในและภายนอกตั้งแต่ 12″ (30 ซม.) ถึง 40′ (12 เมตร)

ข้อมูลจำเพาะทางกลไก
-  การออกแบบเข็มนาฬิกาและตำแหน่งของนาฬิกาจะส่งผลต่อขนาดหน้าปัดสูงสุด เราสามารถช่วยเหลือด้านการออกแบบ
- *หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ*

ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า
- 24VAC - 50/60 HZ - 300 mA - 7W (เวลาทำงาน 8 วินาที/นาที)
- การทำงานของสัญญาณไดรฟ์แบบสลับนาที (โดยใช้ตัวควบคุมนาฬิกา HOC Controller Clock)

Monday, 28 March 2022 05:43

ELECTRIC TIME

ELECTRIC TIME

หอนาฬิกาและนาฬิกาอาคารหรือนาฬิกาแขวนของเราล้วนผลิตขึ้นตามข้อกำหนดของคุณ เลือกจากการออกแบบมาตรฐานของเราหรือให้เราสร้างการออกแบบพิเศษสำหรับโครงการของคุณ เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นาฬิกาสำหรับสถานที่ใดๆ ทุกขนาด ของยี่ห้อ Electric Time® เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการผลิตและการออกแบบนาฬิกาทำมือ และเราเลือกใช้นาฬิกายี่ห้อนี้ในงานที่เป็นรูปแบบพิเศษ แบบพรีเมี่ยม

ตัวเลือกสไตล์ในร่มและกลางแจ้ง มีตั้งแต่นาฬิกาซิลลูเอทและนาฬิกาทาวเวอร์ ไปจนถึงนาฬิกาแขวน นาฬิกาข้างถนน และนาฬิกาแขวน หากคุณต้องการมากกว่ารูปแบบมาตรฐานของเรา HOC สามารถออกแบบและสร้างด้วยทีมวิศกรที่มีความสามารถเกี่ยวกับงานหอนาฬิกา ให้เป็นนาฬิกาสถาปัตยกรรมแบบกำหนดเองที่ไม่เหมือนใครของเรา เราผสมผสานเทคโนโลยีและงานฝีมือเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ไม่มีใครเทียบได้

โปรดักท์ที่เราเลือกให้เป็น Premium Clock System

 • นาฬิกา Street Clock ที่สามารถตั้งเวลาได้เองอัตโนมัติ

  ในปี พ.ศ. 2564 HOC ได้นำเสนอนาฬิการะดับ Premium ของ Electric Time ให้ซ่อมแซมนาฬิกาถนนเหล็กหล่ออันโดดเด่นสำหรับนาฬิกาที่ทรุดโทรมลง
 • Monumental Clock - Bang Sue Central Station in Chatuchak, Bangkok

  นาฬิกาอนุสาวรีย์

  เครื่องของแบนรนด์พรีเมี่ยม Electric Time ถูกเลือกใช้ในนาฬิกาอนุสาวรีย์ที่ผลิตขึ้นสำหรับสถานีกลางบางซื่อในจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยทดสอบนอกโรงงานของเรา นาฬิกาขนาดมหึมามีจุดมุ่งหมายเพื่อดูจากระยะไกล หอนาฬิกาขนาดใหญ่เหล่านี้มักพบเห็นได้ตามสนามกีฬา ริมน้ำ การขนส่ง
 • h

  จากการแสดงผลเป็นนาฬิกา...

  (… หรือว่าเราออกแบบนาฬิกาตั้งโต๊ะขนาด 10 ฟุตพร้อมไฟ RGB ได้อย่างไร) เมื่อสองปีก่อนการติดตั้งในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท Electric Time ได้ขอให้บริษัท Electric Time เตรียมประมูลนาฬิกาที่แสดงเฉพาะ
 • นาฬิกาสนามกอล์ฟ

  ตั้งแต่ Greenbrier อันเก่าแก่ไปจนถึงทิวทัศน์อันตระการตาของ Pebble Beach HOC ได้นำเสนอเครื่องนาฬิกา Premium ยี่ห้อ  Electric Time ได้มอบนาฬิกาแขวนให้กับไม้กอล์ฟที่โดดเด่นที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้ สนามกอล์ฟทั่วโลกเพลิดเพลินไปกับความสง่างามและการใช้งานจริงของหน้าปัดแบบสองหน้าปัดและสี่หน้าปัดของ Electric Time
Saturday, 26 March 2022 04:13

ระบบนาฬิกา Clock System

Project Clock Asia by House of Clock
โปรเจค คล็อก เอเชีย โดย เฮ้าส์ ออฟ คล็อก

ระบบเครื่องหอนาฬิกา (Clock Tower System)
Controller Clock & Movement Clock

1. เราเลือกใช้เครื่องมาตรฐานและดีที่นั้น แบรนด์ที่เราจำหน่าย คือ
          - Mobatime ผลิตโดย ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
          - Electric Time ผลิตโดย ประเทศอเมริกา
          - Seiko ผลิตโดย ประเทศญี่ปุ่น
          - Twemco ผลิตโดย ประเทศฮ่องกง
          - HOC ผลิตโดย ประเทศไทย (เป็นแบรนด์ของ Project Clock)

ระบบเครื่องนาฬิกา ภายในโครงการหอนาฬิกา นาฬิกาอาคาร นาฬิกาดอกไม้ เพื่อให้ได้มีเวลาที่ถูกต้องเหมือนกันทั้งโครงการ ระบบจะประกอบด้วย นาฬิกาชุดควบคุม หรือ Controller  Clock, นาฬิกาชุดขับเคลื่อน หรือ Slave Clock และ ตัวรับสัญญาณเวลา GPS (Time Signal Receiver) โดยเวลาที่ใช้ในโครงการเป็นเวลาที่เป็นมาตรฐานสากลที่เรียกว่า UTC (Universal Time Coordinated) และ Local Time คือ GMT +7

ซึ่งได้รับสัญญาณจากดาวเทียม (GPS) ผ่าน Time Signal Receiver  โดยได้ออกแบบระบบกระจายเวลาเป็นระบบแยกแต่ละด้านผ่าน Controller Clock โดยสัญญาณเวลาที่ส่งไปนั้นอนุญาตให้ใช้เป็นสัญญาณ Time Information Self Setting หรือให้ใช้สัญญาณ IMPULSE หรือให้ใช้สัญญาณ NTP - Network Time Protocal และแต่ตามที่ลูกค้าเลือกรูปแบบในการสั่งผลิต ในการส่งสัญญาณ สัญญาณเวลาที่ส่งออกไปสู่ Slave Clock สามารถนําไปควบคุมเวลาการใช้งานของอุปกรณ์อื่นได้ เช่น เสียงกริ่ง เสียงดนตรีบอกเวลา และอื่นๆ

Saturday, 26 March 2022 02:37

MOBATIME

MOBATIME

การแสดงเวลา - การกระจายเวลา - การอ้างอิงเวลา - การซิงโครไนซ์เวลาและความถี่ แทบทุกผลิตภัณฑ์ Moser-Baer AG ได้รับการพัฒนา ออกแบบ และผลิตอย่างเต็มที่ในสวิตเซอร์แลนด์ ภายใต้แบรนด์ MOBATIME ไม่ว่าคุณจะต้องการผลิตภัณฑ์มาตรฐานหรือโซลูชันแบบกำหนดเองที่มีเทคโนโลยีสูง: ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นผสมผสานคุณภาพที่พิสูจน์แล้วเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัย

PTP Grandmaster อีอีอี

PTP GRANDMASTER

MOBATIME PTP Grandmaster โซลูชันนำเสนออินเทอร์เฟซที่แม่นยำสูงเช่น PRC, PTP IEEE1588 V2, NTP เป็นต้นพร้อมข้อได้เปรียบของความแม่นยำในความแม่นยำและการตรวจสอบย้อนกลับ Grandmasterมีการติดตั้งออสซิลเลเตอร์คริสตัลหรืออะตอมเพื่อจัดหาโซลูชันเวลาพัลส์เฟสและความถี่ที่รองรับการซิงโครไนซ์โดยใช้ Global Navigation Satellite System สำหรับเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานขนาดกลางหรือขนาดใหญ่
 
PTP ทาส

PTP Slave Clock

โซลูชัน MOBATIME PTP Slave Clock นำเสนออินเทอร์เฟซที่แม่นยำสูงเช่นสัญญาณ Serial Time-of-Day (ToD), 1PPS, 10MHz และ IRIG B ในขณะที่ซิงโครไนซ์จากอินพุตสัญญาณอ้างอิงที่หลากหลายเช่น PTP, SyncE, Frequency / PPS, NTP PTP Slave ติดตั้งออสซิลเลเตอร์คริสตัลเพื่อให้โซลูชันเวลาพัลส์เฟสและความถี่รองรับการซิงโครไนซ์สำหรับเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานขนาดกลางหรือขนาดใหญ่
 
เซิร์ฟเวอร์ NTP Time

เซิร์ฟเวอร์เวลา NTP

โซลูชัน MOBATIME NTP Time Server นำเสนออินเทอร์เฟซที่แม่นยำสูงเช่น NTP เป็นต้นพร้อมข้อได้เปรียบของความแม่นยำในความถูกต้องและการตรวจสอบย้อนกลับ เซิร์ฟเวอร์เวลาติดตั้งออสซิลเลเตอร์คริสตัลเพื่อให้โซลูชันเวลาพัลส์เฟสและความถี่รองรับการซิงโครไนซ์โดยใช้ Global Positioning System สำหรับเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานขนาดกลางหรือขนาดใหญ่
 
ประเภทผลิตภัณฑ์ Mobatime masterclocks ตัวเรือนสีเทาพร้อมจอแสดงผล DTS NTP, การซิงโครไนซ์, IRIG, โทรเลข seriel, Mobaline, โพลาไรซ์ Impuls

นาฬิกาต้นแบบ

แสดงและกระจายเวลา ตั้งแต่ระบบโรงเรียนธรรมดาไปจนถึงโรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยที่มีนาฬิกาทาสนับพันเราสามารถทำได้ทั้งหมด นาฬิกาหลักของเราให้การอ้างอิงเวลาที่เชื่อถือได้สำหรับเครือข่ายและรวมเวลาออมแสง
 
โมบาไทม์ Flex นาฬิกาในร่มแบบอะนาล็อกที่มีเสียงรบกวนต่ำ LN

นาฬิกาอะนาล็อก

MOBATIME นำเสนอนาฬิกาแสดงผลที่หลากหลายในรูปแบบอะนาล็อกสำหรับการแสดงเวลา ตั้งแต่รุ่นมาตรฐานในร่มสำหรับสำนักงานไปจนถึงรุ่นที่ทนทานต่อสภาพอากาศรวมถึงนาฬิการถไฟสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง นาฬิกาอะนาล็อก / อะนาล็อกทั้งหมดของเรามีให้ใช้งานจากนาฬิกาจับเวลามาตรฐานต่างๆecodes จาก Tim แบบมีสายทั่วไปecoถึงเทคโนโลยีล่าสุดของการซิงโครไนซ์แพ็กเก็ตเครือข่าย
 
นาฬิกาดิจิตอลในร่มรายละเอียดตัวเรือนสีดำ DC

นาฬิกาดิจิตอล

MOBATIME นำเสนอนาฬิกาแสดงผลที่หลากหลายในรูปแบบดิจิทัลสำหรับฟังก์ชั่นเวลาวันที่อุณหภูมิความชื้นและนาฬิกาจับเวลา ตั้งแต่รุ่นมาตรฐานสำหรับสำนักงานไปจนถึงรุ่นที่ทนทานต่อสภาพอากาศรวมถึงนาฬิการถไฟสำหรับใช้งานกลางแจ้ง นาฬิกาแสดงผลดิจิตอลทั้งหมดของเราติดตั้งออสซิลเลเตอร์แบบควอทซ์และสามารถทำงานได้จากไทม์มาตรฐานต่างๆecodes จาก Tim แบบมีสายทั่วไปecoถึงเทคโนโลยีล่าสุดของการซิงโครไนซ์แพ็กเก็ตเครือข่าย
 
Mobatime นาฬิกาขนาดใหญ่ด้านหน้านาฬิกากลางแจ้ง

นาฬิกาพิเศษ

โมเดลที่กำหนดเองของเราแต่ละรุ่นได้รับการพัฒนาออกแบบและผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย นวัตกรรมทางเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้เป็นไปได้ไม่ จำกัด ทุกสิ่งที่เป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาหน้าตึกขนาดยักษ์ไปจนถึงนาฬิกาสีทองที่หรูหราหรืองานศิลปะอันวิจิตร
 
Movements: MOBATIME พัฒนาและผลิตส่วนประกอบและอินเทอร์เฟซทั้งหมดสำหรับ clockwork ภายในเพื่อทำงานร่วมกับสัญญาณเวลามาตรฐานทั้งหมด

MOVEMENTS

MOBATIME พัฒนาและผลิตส่วนประกอบและอินเทอร์เฟซทั้งหมดสำหรับ clockwork ภายในเพื่อทำงานร่วมกับสัญญาณเวลามาตรฐานทั้งหมด ความเข้ากันได้ที่ปรับให้เหมาะสมเป็นคุณลักษณะของทุกองค์ประกอบแม้ในโครงการที่มีข้อกำหนดพิเศษหรือการขยายระบบที่มีอยู่
 
Mobatime Accessories ตัวรับสัญญาณ GPS

อุปกรณ์

MOBATIME พัฒนาและผลิตส่วนประกอบทั้งหมดเอง สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ถึงความเข้ากันได้ที่ดีที่สุด - แม้กระทั่งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สั่งทำพิเศษหรือรวมเข้ากับระบบที่มีอยู่ ตั้งแต่โซลูชันซอฟต์แวร์พลังงานสำรองไฟส่องสว่างตัวแทนจำหน่ายส่วนประกอบอะคูสติกรีเลย์และตัวรับไปจนถึงอินเทอร์เฟซ (ตัวแปลงสัญญาณ) และโซลูชันการประกอบ - อุปกรณ์เสริมของเราเติมเต็มระบบเวลาของคุณ
 
MOBA-NMS, ซอฟต์แวร์, อินเทอร์เฟซ, ภาพหน้าจอ

ซอฟต์แวร์

เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่คุณสามารถกำหนดค่าตรวจสอบและจัดการระบบเวลา Mobatime ทั้งหมด ซอฟต์แวร์ MOBA-NMS ของเราช่วยให้คุณกำหนดค่าตรวจสอบและจัดการอุปกรณ์เครือข่าย MOBATIME ทั้งหมดของคุณบนอินเทอร์เฟซผู้ใช้เดียว ด้วย Switch Editor คุณสามารถตั้งโปรแกรมและปรับรีเลย์บนนาฬิกาหลักได้ ซอฟต์แวร์ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อการจัดการที่ง่ายและใช้งานง่ายและได้รับการพัฒนาโดย บริษัท เอง

นาฬิกาอาคาร Lego Land , New York - USA

งานสร้างหน้าปัดพร้อมติดตั้งเครื่อง Lego Land , New York - USA
งานนาฬิกาอาคาร Lego Land , New York - USA เป็นงานสร้างที่ฉีกกฏเกณฑ์ในการสร้างนาฬิกาขนาดใหญ่ ตั้งแต่ตัวหน้าปัด ตัวเข็มนาฬิกา ตัวระบบเครื่องนาฬิกา มีการสร้างขึ้นมาพิเศษทั้งระบบ เรามีวิศวกรที่สามารถออกแบบร่วม หรือสามารถออกแบบนาฬิกาขนาดใหญ่ได้ตามความต้องการของลูกค้า โดยทีมงานที่มีประสิทธิภาพให้บริการลูกค้าทั่วโลก

หอนาฬิกา Lucky Windmill Krabi

หอนาฬิกา Lucky Windmill Krabi
งานสร้างหน้าปัดหอนาฬิกาติดตั้งพร้อมระบบนาฬิกาขนาด 1.5 เมตร หอนาฬิกา Lucky Windmill Krabi จังหวัดกระบี่ เป็นหน้าปัดไร้ขอบมีแสงแบล็คไลท์ติดตั้งด้านในของหน้าปัด พร้อมระบบเครื่องนาฬิกาชุด Master Clock และ Slave Clock ติดตั้งหน้าปัดด้วยทีมงานของ Project Clock Asia
Thursday, 19 November 2020 10:11

8 House Mobile Home

8 House Mobile Home

ศูนย์รวมช่าง

Mobile House Project ส่ง กทม และ ปริมณฑล ราคาพิเศษครับ ต่างจังหวัด ตามระยะทางครับผม โทร : 0959615243

Page 1 of 3